Co-creatie

Bij idee- en strategieontwikkeling blijkt co-creatie eens te meer een krachtig instrument. We weten er inmiddels best veel van. En we helpen je graag om er ook met jouw organisatie het maximale uit te halen. Daarbij hanteren we vier eenvoudige vuistregels.

Opdracht helder formuleren

De opdracht voor de co-creatie moet voor iedereen duidelijk zijn en scherp afgebakend.

Professioneel modereren

Onder leiding van een ervaren moderator levert co-creatie gegarandeerd meer bruikbare resultaten op.

Interactief co-creëren

Een combinatie van individueel en gezamenlijk brainstormen verhoogt de effectiviteit. Extra creativiteit – jokers – verrijken de output en de sfeer.

Direct activeren

Ideeën moet je smeden als ze nog “heet” zijn. Dus: direct uitwerken, evalueren en activeren om noodzakelijk draagvlak te creëren.

Realisatie