Ware genieën - Ware genieën zijn buitengewoon begaafd. Ze wekken bewondering, kunnen gevoelens van liefde aanwakkeren, maar soms ook van jaloezie, afgunst en zelfs haat. Want als ze ons confronteren met onze eigen middelmatigheid op bepaalde terreinen leggen ze in één klap ook onze eigen verdrongen grootheidsfantasieën bloot. Maar mind you: hoe groter we de afstand tussen onszelf…
Functioneel funny -  "It's actually supereasy. You just have to follow your love. There's no path, till you walk it. And you have to be willing to play the fool", aldus Ethan Hawke.
Ω? - De Ω is de laatste letter van het Grieks alfabet en is in combinatie met een komma ook het Griekse cijfer voor de getallen 800 of 800.000. In de exacte wetenschap kan Ω voor de eenheid ohm staan (natuurkunde), maar ook voor de verzameling van mogelijke uitkomsten van een kansexperiment (statistiek). Bij BrandΩme is Ω…