Ware genieën

Ware genieën zijn buitengewoon begaafd. Ze wekken bewondering, kunnen gevoelens van liefde aanwakkeren, maar soms ook van jaloezie, afgunst en zelfs haat. Want als ze ons confronteren met onze eigen middelmatigheid op bepaalde terreinen leggen ze in één klap ook onze eigen verdrongen grootheidsfantasieën bloot.

Maar mind you: hoe groter we de afstand tussen onszelf en het genie maken, hoe meer we ons daarmee beroven van de durf en het enthousiasme om de uitzonderlijke talenten te ontwikkelen waarover we in aanleg wellicht ook beschikken.

Deel: